• مدیر و کارشناسان نمایندگی
   
   
   
  عکس  نام و عنوان  شماره تماس 
    محمود باعقیده
  مدیر اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان خواف
  05154229015
  05154229130

   
  سمت شماره مستقیم
  موزه دار، انجام امور اداری 05154226971
  کارشناس میراث فرهنگی 05154229130
  ناظر مقیم  05154229130
   
   
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق