• مدیر و کارشناسان نمایندگی
   
   
   
  عکس  نام و عنوان  شماره تماس 
  محمود باعقیده
  مدیر اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان خواف
  05154229015
  05154229130

   
  سمت شماره مستقیم داخلی
  معاونت (گردشگری، حقوقی، یگان حفاظت، روابط عمومی) 54229130
  54229015
  104
  کارشناس پژوهش و صنایع دستی 54229130 105
  کارشناس میراث فرهنگی 54229015 106
  کارشناس امور اداری 54229130 102
   
   
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق