• هنرمندان صنایع دستی

   

   
  1- حبیب ا... صیفی- رشته ساخت سازهای سنتی
    سابقه کار17 سال
   
  2- خانم عزرا فهمیده- رشته بافته های داری  
  سابقه کار 15 سال
   
  3- عثمان محمد پرست 
    4- حبیب ا... رسولی- رشته نمد مالی   
  سابقه کار 16
    5- سمیرا بابرکت  تیزابی- دوخت و دوز سنتی  
  سابقه کار 4 سال
   
  6- مطبوع نشتیفانی- 
  معرق با چوب  5 سال


   
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق